DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 03.01.2014 18:41:13 

Propozice

Nový blok - dvojitým kliknutím zde zahájíte úpravu bloku...

OTEVŘENÝ PŘEBOR ČESKÉ REPUBLIKY MALÝCH PLEMEN 2011

POD ZÁŠTITOU ČKS, ZA GARANCE WEBU MALÝ KNÍRAČ A VÝCVIK

 

ZKO 281 SAHARA  - PODLEŠÍN  POŘÁDÁ

VE DNECH  3.– 4. ZÁŘÍ 2011

OTEVŘENÝ  PŘEBOR  ČR MALÝCH  PLEMEN 2011

POD ZÁŠTITOU ČKS, ZA GARANCE WEBU MALÝ KNÍRAČ A VÝCVIK

V KATEGORIÍCH

 ZZO, ZMMP, ZMP-1, ZMP-2, ZPS-1

ZKO Sahara-Podlešín si Vás dovoluje pozvat na

Otevřený přebor ČR malých plemen

s možností zápisu zkoušky

V kategoriích ZZO, ZMMP, ZMP1, ZMP2, ZPS1 v plném rozsahu NZŘ. Vyhodnoceni budou nejen jednotlivci, plemena, ale i družstva.

(max. povolená kohoutková výška je 45 cm

u standardu středních plemen bude KV na místě přeměřena)

Místo konání: areál ZKO Sahara - Podlešín

Kontaktní adresa:  

Ing. Jiří RAFAJ                                                                        

Na Dolíkách 507      

274 01 Slaný  tel. 728 078 088 

E-mail: mk-vycvik@sezam.cz - změna e-mailové adresy!!!

 

Rozhodčí:

1. Bc. Vilém BABIČKA m. s.

 2. Bc. Stanislav BENÍŠEK

 3.         Břetislav ŤUJÍK m. s.

                           

Prezentace: 3. září do 7:00 hod

 

Začátek závodu:8:00

 

Ubytování:                                                                                                       Příjezd je možný již v pátek. Ubytování si zajistí každý sám, seznam možností přiložen, nebo v prostoru cvičiště ve vlastních stanech po domluvě s vedoucím akce.

                  

Občerstvení: po dobu akce je zajištěno v místěkonání.

 

Startovné:

Dospělí 350 Kč, v den konání závodu 450 Kč                                                 

Mládež a důchodci 250 Kč, v den konání závodu 450 Kč

 

 

Při rovnosti bodů se rozhoduje podle zkušebního řádu.

Maximální počet startujících je 50.

 

Počty přihlášených závodníků zjistíte na našich stránkách:

http://www.prebormp.wbs.cz/

http://www.mk-vycvik.estranky.cz/

 

o       Protest je možné podat u vedoucího akce s vkladem 450,- Kč.

 

o       Dle zákona na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 a ve znění zákona č.77/2004, kterým je zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích, nebudou na závod připuštěni psi  nebo feny s kupírovanýma ušima.

 

Povinnosti závodníků:

o        předložit platný očkovací průkaz s očkováním proti vzteklině, parvoviroze a psince

o        psy vázat na místě k tomu určeném

o        řídit se pokyny pořadatele

o        zodpovídat za škody způsobené svým psem

o        háravé feny musí být při prezentaci nahlášeny pořadateli

o        zápis zkouškyje možný pouze:

-po předložení platného půkazu ČKS, nebo příslušného chovatelského klubu

-psi bez PP musí být čipováni a zaregistrováni v databázi ČKS

 

Startovné:složenkou nebo na č.ú.709489173/0800 (do zprávy pro příjíjemce uveďte jméno a příjmení psovoda) spolu s přihláškou  zasílejte na výše uvedenou adresu do 31.7.2011

POZOR!!! Konec uzávěrky přihlášek na Otevřený přebor ČR MP 2011 pod záštitou ČKS za garance webu MK a výcvik přesunut na 3.8.2011!!!

                                                                         Děkujeme

 

Na přihlášku bez zaplaceného startovného nebo bez domluvy s vedoucím akce nebude brán zřetel!!!!!!

 

Dotazy týkající se akce Vám budou případně zodpovězeny na výše uvedené kontaktní adrese.

 

Těšíme se na Vaši účast.